top of page

Okruh Jiřetín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkujeme na náměstí u Infocentra v Jiřetíně a vystupujeme po zelené Křížovou cestou ke kapli na Křížovou horu. Pokračujeme po zelené a přejdeme na červenou, která nás dovede k rozhledně na Jedlové.

Pokračujeme stále po červené turistické značce až ke zřícenině hradu Tolštejn s restaurací a pěkným výhledem. Po uhlířské cestě mezi krásnou lidovou architekturou, jak tou minulou, tak současnou se vracíme zpět k náměstí.

 

Délka okruhu je 10 km.

 

Křížová hora

Vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy, nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž, a po svých modlitbách je uzdraven. Místo se stalo známým a poté sem začalo přicházet mnoho trpících. O založení křížové cesty a výstavbu kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Celý areál byl vysvěcen 17. září 1764 a obsahuje:

  • Výjev z Getsemanské zahrady - sochy tří spících apoštolů Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše.

  • Křížovou cestu - 11 zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže (12. a 13. zastavení) a kaple božího hrobu (14. zastavení)

  • Sochu Ecce homo znázorňující sedícího Ježíše s trnovou korunou

  • Sochu Panny Marie

Areál Křížové hory byl v roce 1969 prohlášen za kulturní památku. Od roku 1991 začala cílevědomá snaha o celkovou obnovu tohoto místa, jež patří mezi nejvýznamnější dominanty obce Jiřetína pod Jedlovou.

 

 

Jedlová hora

Svou nadmořskou výškou 774 m patří mezi nejvyšší vrcholy okresu Děčín zároveň je i třetím nejvyšším vrcholem Lužických hor. Přes vrchol vede důležité evropské rozvodí - voda ze severního svahu odtéká do Baltického moře, zatímco z jižního svahu do Severního moře. Hora je pozoruhodná i z geologického hlediska tím, že na severním úbočí probíhá zlomová čára zvaná Lužická porucha.Vrchol hory poskytuje nádherný kruhový výhled. Za jasného počasí odtud přehlédneme celý obzor od Krušných hor až po Krkonoše. Z tohoto důvodu zde v roce 1891 postavil horský spolek Gebirgsverein 23 m vysokou kamennou rozhlednu. V téže době nechal kníže Ferdinand Kinský vystavět u rozhledny restauraci. Oba objekty sloužily ještě za druhé světové války a od té doby chátraly. S rekonstrukcemi bylo započato v roce 1992 a dnes oba objekty slouží turistické veřejnosti. Na vrcholu se též nachází od roku 1905 pomník Friedricha Schillera.Na vrchol vede lyžařský vlek, v okolí hory jsou běžecké tratě.

 

Tolštejn

(pův. Dohlenstein, Kavčí skála, 670 m) je dnes zříceninou středověkého hradu, který se poprvé připomíná roku 1337. Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužice a ve své době byl významným a mocným opevněním. Prvními vlastníky byli Vartenberkové, přibližně až do roku 1402, kdy se hrad stal majetkem pánů z Dubé, kteří tak celé tolštejnské panství začlenili mezi své ohromné državy na severu Čech. V roce 1481 získali panství i s hradem Šlejnicové ze Saska (Jiří Šlejnic v roce 1548 založil dnešní Jiřetín pod Jedlovou). Po roce 1587 se v držení hradu vystřídalo několik majitelů až v období třicetileté války roku 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. Zcela vyhořelý hrad už nebyl nikdy obnoven.

V roce 1865 byla zde postavena hradní restauraceve švýcarském stylu, kterou tu po tři generace vedl rod Münzbergů. Samotnou restauraci se podařilo rekonstruovat a celoročně otevřít na podzim roku 2002.

Od roku 1996 se díky iniciativě jiřetínské radnice obnovil zájem o záchranu hradní zříceniny s tím, že se již z velké části podařilo zastavit devastaci a dokonce některé hradby přistavět. Již čtyři roky se v květnu pořádají přímo na hradě, ale i v podhradí, Tolštejnské slavnosti, kterými v regionu zahajujeme turistickou sezónu.

PROVOZNÍ DOBA:

nonstop

CENA:

 

Jedlová hora - rozhledna 

 

      jednotné vstupné 20,-- Kč/osobu

 

Zřícenina hradu Tolštejn - vyhlídka

            jednotné vstupné 20,-- Kč/osobu

GPS:

50°52′28″ N, 14°34′26″ E

Tolštejn

Tolštejn

rozhledna Jedlová

rozhledna Jedlová

bottom of page