top of page

Loreta

Rumburk

 

Loretánská kaple prostřednictvím obrazů a soch vypráví dva tisíce let starý příběh Marie, Josefa a Ježíše. Loretánská kaple v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější lorety v České republice. Architektonicky cenný vnější obal loretánské kaple je barokní kopií italského renesančního originálu. Loretánská kaple v Rumburku se budovala za osobní účasti významného barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta.

Svatá rodina žila v prostém domku v Nazaretu. Právě zde došlo ke zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a zemřel Josef. Podle loretánské legendy andělé zázračně přenesli Mariin domek na území dnešní Itálie. Podle archivních pramenů stála za přesunem tří zdí nazaretského domku ve 13. století šlechtická rodina Angeli. Vzácnou relikvii obklopil v Loretu v Itálii velký chrám a v období renesance bohatě zdobená mramorová schrána.

Loretánská kaple v Rumburku (Svatá chýše, Santa Casa) vznikla z podnětu majitele rumburského panství, španělského granda a diplomata Antona Floriana knížete z Liechtensteina (1656-1721), který působil ve službách císaře Karla VI. Impulsem k výstavbě Lorety byla osobní návštěva knížete Antona Floriana v proslulém mariánském poutním místě v Loretu u Ancony. Svatou chýši na pobřeží Jaderského moře navštívil roku 1691 jako vyslanec habsburského dvora ve Vatikánu. Přesným zaměřením Svaté chýše v Loretu a zhotovením plánů pro rumburskou Loretu pověřil význačného architekta Johanna Lucase Hildebrandta (1668–1745).

Loretánská kaple v Rumburku byla vybudována v letech 1704-1707. Oproti prvotním záměrům se zahájení výstavby zdrželo. Základní kámen loretánské kaple byl položen 9. 9. 1704. K vysvěcení kaple došlo 15. 9. 1707. Jako stavebního materiálu se použilo místního pískovce.

Loreta v Rumburku nebyla jediným sakrálním objektem Šluknovska, pro něž rakousko-italský architekt Johann Lucas Hildebrandt z Vídně vypracoval architektonické návrhy. Pro majitele panství Šluknov, ministra na habsburském dvoře a mecenáše Aloise Thomase hraběte z Harrachu (1669-1742) zhotovil plány kostela sv. Jiří v Jiříkově. Pro nákladnost se nerealizovaly. Pro téhož stavitele vyhotovil návrhy hlavního a obou bočních oltářů v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech.

 

 

Zdroj:http://www.loretarumburk.cz/historie/loretanska-kaple-panny-marie/

 

 

Zdroj foto:

http://foto.mapy.cz/autor-46163496461-pekky-bouska

 http://foto.mapy.cz/autor-46140792221-spurova

http://foto.mapy.cz/autor-46143812340-Michal-Votapka

CENA:

 

Dospělí 50 Kč
Snížené 25 Kč (děti 7-14 let, žáci, studenti, senioři, zdravotně a tělesně postižení)
Rodinné 125 Kč (2 dospělí a 2 a více dětí)

Děti do 6 let zdarma

Příplatek za výklad v cizím jazyce 25 Kč za dospělou osobu.
Poplatek za fotografování je 50 Kč. Fotografie jsou určené pouze k soukromým účelům.

 

 

PROVOZNÍ DOBA:
 
  • úterý – sobota

  • duben – říjen 10.00 – 17.00 h.

  • listopad – březen 9.00 – 16.00 h.

Poslední prohlídka začíná 30 min. před ukončením návštěvní doby.
V neděli a pondělí je objekt přístupný pro skupinové zájezdy po předchozí objednávce.

 

 

 

 

PŘÍSTUPNOST:

Vstup do loretánské kaple, křížové chodby a kostela sv. Vavřince je možný i pro vozíčkáře. Expozice církevního umění ve vstupní budově je přístupná pouze po úzkém schodišti.

 

 

ADRESA:

Tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk

 

GPS:50.9532706N, 14.5542778E

 

TEL: 420 604 555 922
EMAIL:loreta.rumburk@seznam.cz

 

 

Loreta.jpg

Loreta.jpg

Loreta.jpg

Loreta.jpg

Loreta.jpg

Loreta.jpg

bottom of page