top of page
PROVOZNÍ DOBA:

nonstop

CENA:

zdarma

 

NÁROČNOST:

 

GPS:

50.8906031N, 14.5565594E

Zážitky léto > Výlety a turistika > Větrný mlýn Světlík  

Větrný mlýn Světlík

Horní Podluží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větrný mlýn Světlík je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice. Je jediným mlýnem holandského typu s dochovaným technickým vybavením v Čechách. Mohutná stavba mlýna a zejména jeho pětilistá vrtule jsou unikátní jak co do charakteru, tak velikosti. Je zároveň technickou a kulturní památkou zapsanou v seznamu památek.Větrný mlýn Světlík je fenoménem,

který nejen výjimečným způsobem dokládá prakticky zaniklý obor lidské činnosti, ale je také prvkem uchovávajícím a symbolizujícím hodnoty kulturní krajiny. Pětilopatkovým světlickým mlýnem se prezentuje nejen obec Horní Podluží, ale také celá tolštejnská oblast Lužicka. Mlýn je rovněž významným místem lokálních naučných a turistických tras, popisovaný v příslušných mapách a průvodcích. Je spolu s třemi podstávkovými domy jediným

pozůstatkem dřívějšího osídlení bývalé obce Světlík.Na rozdíl od několika zbytků holandských větrných mlýnů v severních Čechách, které byly přebudovány na obytné či rekreační objekty, je však Světlík stále především reálným mlýnem – strojem - bez dodatečných znehodnocujících úprav. Mlýn nemá vedlejších funkcí a tato jeho charakteristika nebude ani do budoucna pozměňována.

Nedávná obnova mlýna s důsledným využitím dochovaných součástí (a tedy s neobyčejně vysokou mírou původnosti obnovovaných zařízení) se rovněž stala výjimečnou příležitostí pro uchovávání a šíření povědomí o mlýnech jako neodmyslitelné součásti kultury a hospodářského života v minulosti.

 

Svetlik_vetrny_mlyn.JPG

Svetlik_vetrny_mlyn.JPG

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

Vetrny_mlyn_Svetlik.jpg

bottom of page