top of page
PROVOZNÍ DOBA:

nonstop

 

 

CENA UBYTOVÁNÍ:

zdarma

 

 

PŘÍSTUPNOST:

Ideální a nenáročná cesta k úpatí hory (přibližně 3 km). Z úpatí hory je mírně náročnější výstup až na vrchol. Tento výstup se dá zvládnout i s malými dětmi, ale dětské kočárky nechte doma.

 

Parking: 50.9059392N, 14.0820731E

 

 

 

TEL: 
EMAIL:

 

 

ADRESA:

Pfaffendorf

 

GPS:

Loc: 50.8977519N, 14.0806989E

FPFAFFENSTEIN (Kněžský kámen)

Pfaffensdorf
Pískovcová stolová hora v Saském Švýcarsku (435 m n. m.). Vrcholová plošina cca 620 m dlouhá a 340 m široká, až 60 m nad okolním terénem, přístupná skalními spárami se schodišti od severu a jihozápadu, od jihozápadu též tzv. Bequemer Weg („Pohodlnou cestou″). Velice členité okraje s řadou skalních věží, z nichž nejznámější Barbarina na jihovýchodním okraji. V centrální části horská chata (www.pfaffenstein.com) a kamenná rozhledna; okolí parkově upraveno (rododendrony). Četné výhledy i z okrajových skal plošiny. Z řady jeskyní v současné době přístupné dvě – Goldschmidthöhle (Goldschmidtova jeskyně) a Kuhstall (Kravín). Díky velké členitosti hory a z toho vyplývajících rozdílných klimatických a půdních podmínek lze na Pfaffensteinu najít v miniatuře ukázky téměř všech typických biotopů Saského Švýcarska od rozpálených pískovcových plošin v podstatě bez vegetace přes vřesoviště, reliktními bory, bukové doubravy a acidofilní bučiny až po drobné mokřady, vlhké chladné rokle či jeskyně.
Hora osídlena již v době bronzové (lužická kultura; 1300 – 800 př. n. l.) – nálezy na vrcholové plošině v místě dnešního hostince a jeho okolí, na úpatí hory dochován dosud dobře patrný půlkruhový val, chránící jediný „schůdný″ přístup od jihozápadu. Na základě rozsáhlých výzkumů na přelomu 19. a 20. stol. a ve 2. pol. 20. stol. se jeví, že hora měla v té době jak sídelní a hospodářskou, tak i kultovní funkci. (Někdy bez bližších podrobností uváděno osídlení již v době kamenné). V dobách válečných 18. – 19. stol. (dost možná i dřívějších) hledali na hoře opakovaně útočiště obyvatelé okolních vesnic. V mírových dobách navštěvovali horu především lovci, k čemuž lze pravděpodobně vztáhnout několik vytesaných letopočtů z 18. stol. V polovině 19. stol. začalo postupné objevování hory turisty (za velkého přispění Carla Gottloba Jäckela). 1852 zde C.G. Kliemann otevřel první malé občerstvení a upravil cesty k některým vyhlídkám a zajímavým skalním útvarům. Roku 1891 byl postaven dnešní horský hostinec a o tři roky později v jeho sousedství dřevěná rozhledna, roku 1904 nahrazená dnešní kamennou. Od roku 1912 slouží restauraci na východní straně hory nákladní  lanovka. Od roku 199 přírodní rezervace (1997 rozšířena, dnes 37 ha; v té souvislosti zrušeny některé do té doby používané cesty, zejména v jihozápadní části hory).
 
 
 
Zdroj:
http://www.mistopis.eu/evropa/nemecko/sasko/Saske_Svycarsko/pfaffenstein.htm

 

bottom of page